geg..
20

Prašymų priėmimas

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

  • priėmimas į ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas ir informacinėje sistemoje prašymai registruojami n…

birž..
10

Informacija apie pirmumo teisę teikiant prašymus į švietimo įstaigas

Vadovaujantis patvirtintu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, pateikiame informaciją apie pirmumo teisę skaičiuojant eiles pagal mokym…