Jei vaikas nepateko į nei vieną pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą, kas atsitinka su mano prašymu? Ar reikia prašymą teikti iš naujo?

Tėvų (globėjų) prašymai, kurie nebuvo tenkinami švietimo įstaigoje (-se) iki einamųjų metų pabaigos, automatiškai perkeliami į kitų metų pageidaujančių lankyti švietimo įstaigos (-ų) eilę, pagal prašymo pateikimo datą ir laiką eilės tvarka.