Ar abu tėvai/globėjai privalo būti deklaravę gyvenamąją vietą Trakų rajone ir kaip taikomi prioritetai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą?

Ne, nebūtinai abu tėvai/globėjai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Trakų rajone, dėl kurio yra taikoma pirmumo teisė eilėje. Pagal deklaruotą gyvenamąją vietą prioritetas teikiamas abiem atvejais, vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje arba vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų savivaldybėje pirmenybę teikiant:

vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre).