Patvirtintas naujas priėmimo į švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 buvo patvirtintas Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas.

Patvirtinus šį aprašą keičiasi priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarka, centralizuojant prašymų priėmimo, registravimo ir eilių skaičiavimo procesus. Taip pat patvirtinus naująjį aprašą buvo atnaujintos eilių skaičiavimo nuostatos bei apibrėžti prioritetai, pagal kuriuos įgyjama pirmumo teisė.

Su patvirtintu tvarkos aprašus galite susipažinti čia.