Prašymų priėmimas

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

  • priėmimas į ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas ir informacinėje sistemoje prašymai registruojami nuolat;
  • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

  • priėmimas į ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas ir informacinėje sistemoje prašymai registruojami nuolat;
  • rugpjūčio 15–31 d. priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Po to organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus.