Priėmimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8  punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 d…

Informacija dėl vaiko priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo programų grupes bei prašymo pateikimo elekt…

Internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt tėvai (globėjai) gali pateikti prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstai…

Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti arba registruoti prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas pagal šias programas: