Paslaugos aprašymas

Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti arba registruoti prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas pagal šias programas:

  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;
  • pradinio ugdymo programą;
  • pagrindinio ugdymo programą;
  • vidurinio ugdymo programą;
  • neformaliojo ugdymo programas.

Prašymai į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas gali būti teikiami svetainėje https://mokykla.trakai.lt arba raštu pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Prašymai pateikti elektroninėmis priemonėmis per šią internetinę svetainę į švietimo įstaigų laisvas vietas priimami visus metus. Prašymai raštu registruojami pasirinktoje švietimo įstaigoje, šios įstaigos darbo metu.

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, turi turėti galimybę prisijungti per elektroninius valdžios vartus Savivaldybės interneto svetainėje https://mokykla.trakai.lt savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos darbuotoją, atsakingą už prašymų registravimą arba Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir algoritmais suvestų duomenų pagrindu ir viešinami ugdymo įstaigose bei matomi darželių informacinėje sistemoje prisiregistravusiems tėvams (globėjams).

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą kitą informacijos gavimo būdą.