birž..
10

Informacija apie pirmumo teisę teikiant prašymus į švietimo įstaigas

Vadovaujantis patvirtintu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, pateikiame informaciją apie pirmumo teisę skaičiuojant eiles pagal mokym…