Dažniausiai užduodami klausimai

Ne, nebūtinai abu tėvai/globėjai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Trakų rajone, dėl kurio yra ta…

Tėvų (globėjų) prašymai, kurie nebuvo tenkinami švietimo įstaigoje (-se) iki einamųjų metų pabaigos,…

Pirmumo teisė taikoma:

  • vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą,…

Pasirašius sutartį su viena iš įstaigų, prašymai į kitas įstaigas yra automatiškai anuliuojami, t.y.…